Účtovný výkaz

AK REALITY, s.r.o. (IČO: 35875615) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD101_2021776625_IR_2010_601_2011_509807.TIF