Účtovný výkaz

AK REALITY, s.r.o. (IČO: 35875615) vykonala dňa 21.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD201_2021776625_IR_2011_2014919032012.TIF