Účtovný výkaz

AK REALITY, s.r.o. (IČO: 35875615) vykonala dňa 22.10.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2012-01 do 2013-01.

POD201_2021776625_IR_2012_2008484582013.TIF